Hasserisgaard - Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Hasserisgaard® rådgiver indenfor byggeri:

Stutterier

Nye Hestestalde-og anlæg
Ombygning af hestestalde
Stuehuse på landet

     
Anlæg

Kloakanlæg i det åbne land
Byggemodning/udstykning
Sommerlande
Herregårdsomgivelser

                
Hasserisgaard
 
Rådgivende Ingeniørfirma ApS
Restrup Engvej 27
9000 Aalborg
 
Tlf.  98 18 62 55
Fax.  98 18 62 35
E-mail: ingenioer@hasserisgaard.dk