Hasserisgaard

Hasserisgaard Stutteri blev grundlagt i 1996 i Gl. Hasseris.

I 2005 flyttede stutteriet til Restrup Enge til Ny Hasserisgaard. Her har vi bygget nyt stuehus, nyindrettet bygning til boksstald med folebokse og alm. bokse, foderrum, sadelrum, vandspiltoug m.v. samt bygget en ny løsdrift til 20-25 heste. Ejendommen har et jordtilliggende på 12 ha udlagt i hestegræs.

Ny Hasserisgaard blev nomineret til Agro Arkitekturprisen 2006.

Læs mere - Agro Arkitekturprisen