Trakehner-hestens historie del 1

Indgangsportalen til hovedstutteriet TrakehnenIndgangsportalen til hovedstutteriet TrakehnenTrakehnerracens historie er bemærkelses-værdig heste- og kulturhistorie. Racen er den ældste rideheste-race, der bevidst er avlet som en ædel ridehest med henblik på størst mulig ridelighed og præstations-formåen. Samtidig har få hesteracer en så dramatisk historie som trakehneren.

Det populære navn Trakehneren stammer fra hovedstutteriet Trakehnen, som blev grundlagt allerede i 1732 i den østlige del af Østpreussen. Østpreussen blev allerede i middelalderen grundlagt af den tyske ridderorden og blev senere indlemmet i det Preussiske kejserdømme. Rent geografisk var området adskilt fra det øvrige Preussen af den såkaldte polske korridor.

I stutteriets storhedstid var der en bestand på mere end 300 avlshopper, som blev selekteret for deres egenskaber som rideheste. Hopperne blev afprøvet på jagter i terrænet omkring hovedstutteriet, som omfattede mere end 10.000 tdr. land. Hingstene blev afprøvet på en særlig prøvestation.

I slutningen af 1700-tallet blev der ind-krydset en meget stor andel araberblod og engelsk fuldblod i racen ( nær ved 80 pct.) for at forbedre racens egenskaber som jagthest. Samtidig gav det en meget hurtig og adræt officershest til kavaleriet.

Systematisk stambogsføring påbegyndtes i 1780 på Trakehnen. Omtrent samtidig blev de første landbeskelerhingste (11 stk.) ved kejserlig ordre udstationeret i det øvrige Østpreussen for at forbedre avlen ude i området. Denne praksis fortsatte helt op til 2. verdenskrig, og det er ad denne vej, avlen på Trakehnen har fået så stor betydning for racen. Der gik dog også en trafik den modsatte vej, således at enkelte virkelig gode heste fra oplandet hentedes til stutteriet. I 1787 begyndte man at brændemærke hestene fra Trakehnen med én elgskovl på højre lår, for at sikre identifikation af dyrene. Dyr udenfor hovedstutteriet blev mærket på venstre lår. Først 100 år senere udvidede man den systematiske stam-bogsføring til at omfatte heste fra hele det Østpreussiske område.

Denne stambogsføring var i øvrigt en udløber af den omfattende organisering af landbruget i hele det nordlige Europa, som foregik i slutningen af 1800-tallet. Den korrekte betegnelse for racen i dag er den østpreussiske varmblodshest, idet det er et mindretal af dyrene, der nedstammer i lige linie fra hovedstutteriets avlsdyr.

Læs mere - Trakehner-hestens historie del 2