Trakehner-hestens historie del 3

Polen fik en del trakehnerhopper i krigs-skadeserstatning i 1950, som blev sendt til stutteriet Liski, hvor også hele ung-hingste-årgangen fra 1943 befandt sig. Liski er krumtappen i den avl af polske rideheste, som er foregået siden krigens afslutning, og en del af avlen er faktisk renstammede trakehnere. Den danske trakehneravl er bl.a. opbygget på polske blodlinier, da der i slutningen af 60´erne og begyndelsen af 70´erne importeredes et betydeligt antal heste fra Polen.

Trakehneravlen er i dag størst i Tyskland, hvor den omfatter hele landet, og en hoppebestand på ca. 5000 dyr, men der findes trakehneravl i flere lande verden over. USA, Australien og Holland er sammen med Danmark eksempler på lande, der har egentlige Trakehener-avlsforbund.

Trakehner-Avlsforbundet i Danmark blev oprettet i 1971 af en række avlere, som i forvejen avlede trakehnere, blot uden et fælles forbund. Trakeheneren var lige som i dag på det tidspunkt meget anvendt i den øvrige varmblodsavl som forædler og som grundlag for avl af især gangarts stærke heste.

Trakehner-hestens historie del 3 - kort: Trakehnen i det gamle Østpreussen. Rusland overtog området efter 2. verdenskrig og omdøbte Trakehnen til Yasnaya Polyana eller Yasnaja Poliana. Königsberg blev omdøbt til Kaliningrad.Trakehner-hestens historie del 3 - kort: Trakehnen i det gamle Østpreussen. Rusland overtog området efter 2. verdenskrig og omdøbte Trakehnen til Yasnaya Polyana eller Yasnaja Poliana. Königsberg blev omdøbt til Kaliningrad.Går man tilbage i anerne på dansk avlede varmblodsheste, finder man i rigtig mange tilfælde både tysk og polsk trakehnerblod, og flere af de mest kendte hingste i varmblodsavlen er rent faktisk renstammede trakehnere.

I 1983 indgik det danske Trakehner-Avlsforbund i et formelt samarbejde med det tyske forbund Trakehner Verband ved ratificering af en kontrakt, der giver ensartede retningslinier for avlen i de to lande. Trods importen af polske trakehnere er den overvejende del af blodet i dansk avlede trakehnere i dag af tysk oprindelse, dvs. stammer fra de få heste, der overlevede 2. verdenskrig, og som med tilførsel af engelsk fuldblod og arabisk fuldblod dannede grundlaget for den tyske trakehner avl.

De russiske trakehnere, som i de senere år er blevet importeret, har tilført den danske avl blodlinier, der i mere end 50 år har været adskilt fra hele den vesteuropæiske avl. Det er spændende at se resultatet af disse importer, som er ved at vise sig på skuepladserne rundt om i landet.

Den danske trakehner fremstår i dag som en hest af en type og kvalitet, der ligger meget nær den tyske trakehner, hvilket ikke mindst skyldes, at Tyskland, som vores nærmeste nabo og største producent af trakehnerheste, selvfølgelig er det oplagte sted at importere avlsmateriale fra. På grund af den høje kvalitet i Danmark går der nu også en strøm af gode dyr den modsatte vej over grænsen.